Individuali biblioterapija

  Individualios biblioterapijos metu asmenybės vystymasis ir korekcija vyksta pačio skaitymo procese. Klientas skaito specialiai jam parinktą literatūrą. Reikalingos knygos skaitymas tuo metu gali įkvėpti žmogų gyvenimui, stimuliuoti jo vystymąsi, padėti peržiūrėti savo nuostatų, įsitikinimų orientyrus ir pan. Pavyzdžiui mokslinės literatūros skaitymas pateikia konkretesnį pasaulio paveikslą, padeda lengviau suprasti kitus ir save. Individualios biblioterapijos metu sudaromas individualus skaitymo planas, kuris dažniausiai susideda iš 6-8 knygų. Parenkant kūrinius atsižvelgiama į kliento fizinės ir dvasinės sveikatos būklę, intelektualinį lygį, skaitymo patirtį ir kliento interesus.
  Individualios biblioterapijos proceso pradžioje vyksta susipažinimas su klientu, jo problemomis ir poreikiais. Biblioterapeutas pradžioje pasiūlo skaityti vieną kūrinį (knygą), stebi šio skaitymo poveikį kliento asmenybei ir tik paskui pereina prie sekančių skaitinių. Tačiau tokio skaitymo proceso metu praktiškai „pašalinama” biblioterapeuto asmenybė. Biblioterapeutas gali padėti klientui reflektuoti į perskaitytą literatūrą, inicijuoti tolimesnį kliento kūrybinį potencialą ir įžvalgas remiantis perskaityta medžiaga. Biblioterapeutas gali paprašyti klientą sukurti skaitomos istorijos tęsinį nutraukus skaitymą pabaigoje arba alternatyvinę pabaigą perskaitytam kūriniui. Tokios ir panašios intervencijos atliekamos tik atsižvelgus į kliento galimybes ir poreikį, kartais gali pakakti paprasčiausių interpretacijų į kliento išsakytas mintis, kurios gali nurodyti jam naujas įžvalgas pritaikant jas savo asmenybės korekcijos procese.